MikolajRej.staropolska.pl
BiografiaBibliografiaDziełaStudiaKonferencje
Rej w InternecieRenesans w InternecieArchiwum RocznicoweVaria
MikolajRej.staropolska.plStaropolska.pl Szukaj

B I B L I O G R A F I A:
 • Edycje
 • Opracowania
 • Monografie
 • Artykuły
 • Recenzje

   
  BIBLIOGRAFIA
  W dziale "Bibliografia" gromadzimy informacje o edycjach utworów Mikołaja Reja, o monografiach i artykułach na temat jego twórczości, o wydawnictwach pokonferencyjnych i rocznicowych, wreszcie o recenzjach publikacji na temat Reja. Bibliografia jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana; naszym zamiarem jest stworzenie rejestru bibliograficznego obejmującego głównie drugą połowę wieku XX oraz bieżące lata wieku XXI, stanowiącego zatem swego rodzaju kontynuację bibliografii zawartej w "Nowym Korbucie" (Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1965, s. 156-173).


  EDYCJE DZIEŁ MIKOŁAJA REJA


  » Mikołaj Rej, Apocalypsis, pod redakcją Wojciecha Kriegseisena opracowali Marta M. Kacprzak, Sebastian Kawczyński, Janusz T. Maciuszko, Izabela Winiarska (edycja krytyczna dzieła wydanego drukiem w 1565 r. w Krakowie przez Macieja Wirzbiętę), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2005.

  » Mikołaj Rej, Dzieła wszystkie, red. naczelny Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1953 i n. (seria Biblioteka Pisarzy Polskich, wydanie nieukończone).

  » Mikołaj Rej, Figliki, oprac. Maria Bokszczanin, wstęp Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970.

  » Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, oprac. Konrad Górski i Witold Taszycki, Wrocław 1953 (BPP Seria B, nr 1).

  » Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem Wójtem a Plebanem, oprac. Joanna Rodziewicz, Wrocław 2001.

  » Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem. Faksymile wydanego w 1543 roku utworu Mikołaja Reja ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 2005.

  » Mikołaj Rej, "Krótka rozprawa", "Zwierzyniec", "Żywot człowieka poczciwego", oprac. Wiesław Solecki, Warszawa 1991.

  » Mikołaj Rej, Kupiec, wyd. Anna Kochan, Warszawa 2008 ("Biblioteka Pisarzy Staropolskich" 36).

  » Mikołaj Rej, Kupiec, to jest Kstałt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego, Królewiec 1549 (reprint), Poznań 2008.

  » Mikołaj Rej, O Wieczerzy Pańskiej, oprac. Krystyna Długosz-Kurczab, Warszawa, Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, 2005.

  » Mikołaj Rej, Pieśni, oprac. Marta M. Kacprzak, Izabela Winiarska i Tadeusz Maciejewski, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2005.

  » Mikołaj Rej, Pieśń nabożna z Pisma Świętego Starego i Nowego Zakonu, wespołek z prośbą do Syna Bożego, oprac. Wacław Walecki, Piotr Poźniak, Barbara Szyper, Kraków 1996 (Biblioteka Tradycji Literackich nr 4).

  » Mikołaj Rej, Pisma prozą i wierszem, wybrał i objaśnił Aleksander Brückner, Kraków 1921 (BN I, nr 40).

  » Mikołaj Rej, Pisma wierszem. Wybór, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1954 (BN I, nr 151).

  » Mikołaj Rej, Pisma wierszem, oprac. Jakub Niedźwiedź, Kraków 2003.

  » Mikołaj Rej, Podobieństwo żywota krześcijańskiego (1558), Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2005.

  » Mikołaj Rej, Poezje wybrane, wybór i wstęp Marian Piechal, Warszawa 1971.

  » Mikołaj Rej, Przestrach na złe sprawy (1558), Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2005.

  » Mikołaj Rej, Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych, oprac. Antonina Jelicz, Warszawa 1953.

  » Mikołaj Rej, Sentencje o życiu, oprac. Ewa Jolanta Głębicka i Estera Lasocińska, Warszawa 2005.

  » Mikołaj Rej, Spólne narzekanie na niedbałość naszę, Warszawa 1903 (Biblioteka Dzieł Wyborowych, t. 308).

  » Mikołaj Rej, Świętych słow a spraw Pańskich... Krojnika albo Postylla, oprac. Konrad Górski i Władysław Kuraszkiewicz, Wrocław 1965 (BPP Seria B, nr 7).

  » Mikołaj Rej, Utwory wybrane, oprac. Jerzy Starnawski, Łódź 1998.

  » Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Stanisław Adamczewski, Warszawa 1947.

  » Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308).

  » Mikołaj Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, oprac. W. Kuraszkiewicz i Helena Kapełuś, cz. 1-2, Wrocław 1971 (BPP Seria B, nr 19).

  » Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Jan Ślaski, Warszawa 1979.

  » Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, t. 1-3, Warszawa 1903 (Biblioteka Dzieł Wyborowych, t. 263, 268, 273).

  » Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1956 (BN I , nr 152).

  » Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, t. 1-2, oprac. Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa, Ossolineum - De Agostini, 2003-2004 (Skarby Biblioteki Narodowej).

  » Mikołaj Rej, Żywot Józefa. Reprodukcja pierwodruku, posłowie Wacław Walecki, Wrocław 1992 (Skarbczyk Bibliofila. Seria II. Dramat polski, red. Wacław Walecki).

  » Mikołaj Rej, Żywot Józefa, [w:] Dramaty biblijne XVI wieku, oprac. K. Wilczewska, Lublin 2002, s. 61-346.

  » Mikołaj Rej, Źwierciadło, Kraków 1905 (reprint).

  » Mikołaj Rej, Źwierciadło, oprac. Jan Czubek i Jan Łoś, wstęp Ignacy Chrzanowski, Kraków 1914.
  www.fine.pl
  » Strona główna » Biografia » Bibliografia » Dzieła » Studia » Konferencje » Renesans w Internecie
  » Rej w Internecie » Archiwum Rocznicowe » Varia
  © Copyright 2006-2018 Roman Mazurkiewicz & Mariusz Górniak
  » Opracowanie i redakcja: Roman Mazurkiewicz