MikolajRej.staropolska.pl
BiografiaBibliografiaDziełaStudiaKonferencje
Rej w InternecieRenesans w InternecieArchiwum RocznicoweVaria
MikolajRej.staropolska.plStaropolska.pl Szukaj

B I B L I O G R A F I A:
 • Edycje
 • Opracowania
 • Monografie
 • Artykuły
 • Recenzje

   
  BIBLIOGRAFIA
  W dziale "Bibliografia" gromadzimy informacje o edycjach utworów Mikołaja Reja, o monografiach i artykułach na temat jego twórczości, o wydawnictwach pokonferencyjnych i rocznicowych, wreszcie o recenzjach publikacji na temat Reja. Bibliografia jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana; naszym zamiarem jest stworzenie rejestru bibliograficznego obejmującego głównie drugą połowę wieku XX oraz bieżące lata wieku XXI, stanowiącego zatem swego rodzaju kontynuację bibliografii zawartej w "Nowym Korbucie" (Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1965, s. 156-173).


  OPRACOWANIA


  Monografie i prace zbiorowe (po roku 1960)


  » Adamczyk Maria, "Żywot Józefa" Mikołaja Reja. Studium porównawcze, Wrocław 1971.

  » Bobrowska Jadwiga Romana, Mikołaj Rej z Nagłowic o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 2005.

  » Brückner Aleksander, Mikołaj Rej, Warszawa 1988.

  » Kacprzak Marta, Myśl o Bogu i człowieku w "Żywocie Józefa" Mikołaja Reja, Warszawa 2003.

  » Kawałko Marian Janusz, Ród Rejów w ziemi chełmskiej w XVI wieku. Studium do rodowego portretu, Chełm 2005.

  » Kochan Anna, "Źwierciadło" Mikołaja Reja. Studium o utworze, Wrocław 2003.

  » Kozaryn Dorota, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin 2009.

  » Krzyżanowski Julian, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962.

  » Maciuszko Janusz T., Mikołaj Rej – zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa 2002.

  » Merczyng Henryk, Rejowie z Nagłowic jako członkowie polskiego Kościoła ewangelickiego, Warszawa 2005.

  » Mikołaj Rej i dziedzictwo Reformacji w Polsce, red. B. Tondera, Kraków 2006.

  » Mikołaj Rej na nowo odczytany, red. J. Malicki, A. Budzyńska-Daca, współudział A.Tułowiecka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

  » Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod. red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan, Wrocław 2007.

  » Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Praca zbiorowa pod redakcją J. Okonia przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek, cz. 1-2, Łódź 2005.

  » Mikołaj Rej. W pięćsetną rocznicę urodzin, red. Waldemar Kowalski, Kielce 2005.

  » Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka – twórczość – epoka, red. Maria Garbaczowa, Kielce 1997.

  » Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. Tadeusz Bieńkowski, Janusz Pelc i Krystyna Pisarkowa, Wrocław 1971.

  » Pelcowie Janusz i Paulina, Studia Rejowskie, Pułtusk 2006.

  » Podgórska Teresa, Komizm w twórczości Mikołaja Reja, Wrocław 1981.

  » Starnawski Jerzy, Mikołaj Rej, Kraków 1970.

  » Starnawski Jerzy, O "Źwierzyńcu" Mikołaja Reja, Wrocław 1971.

  » Starnawski Jerzy, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice, Warszawa 2007.

  » Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa. W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja 1569–1969, red. Bronisław Nadolski, Gdańsk 1971.

  » Szmydtowa Zofia, O Erazmie i Reju, Warszawa 1972.

  » Witczak Tadeusz, Studia nad twórczością Mikołaja Reja, Warszawa 1975.


  www.fine.pl
  » Strona główna » Biografia » Bibliografia » Dzieła » Studia » Konferencje » Renesans w Internecie
  » Rej w Internecie » Archiwum Rocznicowe » Varia
  © Copyright 2006-2018 Roman Mazurkiewicz & Mariusz Górniak
  » Opracowanie i redakcja: Roman Mazurkiewicz