MikolajRej.staropolska.pl
BiografiaBibliografiaDziełaStudiaKonferencje
Rej w InternecieRenesans w InternecieArchiwum RocznicoweVaria
MikolajRej.staropolska.plStaropolska.pl Szukaj

B I B L I O G R A F I A:
 • Edycje
 • Opracowania
 • Monografie
 • Artykuły
 • Recenzje

   
  BIBLIOGRAFIA
  W dziale "Bibliografia" gromadzimy informacje o edycjach utworów Mikołaja Reja, o monografiach i artykułach na temat jego twórczości, o wydawnictwach pokonferencyjnych i rocznicowych, wreszcie o recenzjach publikacji na temat Reja. Bibliografia jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana; naszym zamiarem jest stworzenie rejestru bibliograficznego obejmującego głównie drugą połowę wieku XX oraz bieżące lata wieku XXI, stanowiącego zatem swego rodzaju kontynuację bibliografii zawartej w "Nowym Korbucie" (Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut". Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1965, s. 156-173).


  OPRACOWANIA


  Recenzje (po roku 1960)


  » Abramowska Janina, Mikołaj Rej – w czterechsetlecie śmierci (Warszawa, 20-22 października 1969), "Pamiętnik Literacki" 1970 z. 3.

  » Bajer Iwona, Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, pod red. J. Okonia przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek, cz. 1-2, Łódź 2005, "Ruch Literacki" 48 (2007), z. 2.

  » Bieńkowski Tadeusz, Sesja naukowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, "Biuletyn Polonistyczny" 12 (1969) nr 36.

  » Jaskóła Piotr [rec. książki: Janusz T. Maciuszko, Mikołaj Rej - zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa 2002], "Studia Oecumenica" 4 (2004).

  » Kaczor-Scheitler Katarzyna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Mikołaj Rej - w pięćsetlecie urodzin", "Ruch Literacki" 45 (2004), z. 6.

  » Kania S., Mikołaj Rej – w czterechsetlecie śmierci, "Polonistyka" 1970, nr 1.

  » Karplukówna Maria, Rejowska konferencja naukowa Instytutu Badań Literackich, "Język Polski" 1970, nr 3.

  » Kochan Anna, Mikołaj Rej, Apocalypsis, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" L (2006).

  » Leszczyński Rafał, Nowa książka o Żywocie Józefa... Mikołaja Reja, "Jednota" 2005, nr 1-2

  » Maciuszko Janusz T., Mikołaj Rej, Pieśni, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" L (2006).

  » Szczepaniec J., Mikołaj Rej na tle epoki i w tradycji – wystawa w Bibliotece Ossolineum z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci Mikołaja Reja, "Ze skarbca kultury" 1970, z. 21.

  » Włodarski Maciej, [Myśl o Bogu i człowieku w "Żywocie Józefa" Mikołaja Reja], "Ruch Literacki" 45 (2004), z. 4/5.

  » W 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, "Nauka Polska" 18 (1970) nr 2/3.

  www.fine.pl
  » Strona główna » Biografia » Bibliografia » Dzieła » Studia » Konferencje » Renesans w Internecie
  » Rej w Internecie » Archiwum Rocznicowe » Varia
  © Copyright 2006-2018 Roman Mazurkiewicz & Mariusz Górniak
  » Opracowanie i redakcja: Roman Mazurkiewicz