MikolajRej.staropolska.pl
BiografiaBibliografiaDziełaStudiaKonferencje
Rej w InternecieRenesans w InternecieArchiwum RocznicoweVaria
MikolajRej.staropolska.plStaropolska.pl Szukaj

 • W PIĘĆSETLECIE URODZIN MIKOŁAJA REJA Konferencja naukowa historyków literatury
 • Konferencja naukowa studentów i doktorantów MIKOŁAJ REJ NA NOWO ODCZYTANY
 • Ogólnopolska konferencja naukowa MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC I JEGO EPOKA
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa MIKOŁAJ REJ - W PIĘĆSETLECIE URODZIN

   
  KONFERENCJE
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  MIKOŁAJ REJ – W PIĘĆSETLECIE URODZIN
  Łódź 25–27 X 2004
  Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych
  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego


  PROGRAM KONFERENCJI


  Poniedziałek, 25 października

  9.45 Otwarcie

  10.00 – 11.30 Obrady

  • Juliusz Domański (UW)
   Formacja humanistyczna pisarzy i myślicieli przełomu XV i XVI w.
  • Andrzej Borowski (UJ)
   O świadomości europejskiej Mikołaja Reja
  • Jadwiga Kotarska (UGd)
   "Na świat pilnie patrz". Wizja ziemskiej przestrzeni człowieka w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja
  • Dyskusja
  11.30 – 12.00 Przerwa

  12.00 – 13.30 Obrady
  • Jakub Z. Lichański (UW)
   Proza Mikołaja Reja – aspekty retoryczne. Problemy składni, stylistyki, argumentacji. Prolegomena do dalszych badań
  • Aleksander Wilkoń (Neapol)
   Polszczyzna Mikołaja Reja na tle polszczyzny XVI wieku
  • Jan Okoń (UŁ)
   Rej romantyków, Rej pozytywistów
  • Dyskusja

  15.30 – 17.15 Obrady
  • Janina Rosicka (Krak. Sz.W. im. Frycza Modrzew.)
   Rady ekonomiczne Mikołaja Reja
  • Janusz T. Maciuszko (ChAT)
   Mikołaj Rej i problem tzw. kryptoreformacji w Polsce
  • Beata Łukarska (WSP Częstochowa)
   Chrześcijańska wizja świata w twórczości Mikołaja Reja. Uwagi interpretacyjne
  • Dyskusja
  17.15 – 17.45 Przerwa

  17.45 – 19.00 Obrady
  • Edmund Kotarski (UGd)
   Postylla Mikołaja Reja – genus didascalicum
  • Krystyna Płachcińska (UŁ)
   Mikołaj Rej jako orator sejmowy
  • Dyskusja
  Wtorek, 26 października

  8.30 – 10.00 Obrady
  • Ludwika Ślęk (UWr)
   Jak Maciej Wirzbięta wydawał Reja
  • Renarda Ocieczek (UŚ)
   Żywot i sprawy poczciwego ślachcica polskiego, Mikołaja Reja... jako element ramy literacko-wydawniczej Źwierciadła
  • Jolanta Sawicka-Jurek (AP Siedlce)
   O konstrukcjach emblematycznych w utworach Mikołaja Reja
  • Dyskusja
  10.00 – 10.30 Przerwa

  10.30 – 12.15 Obrady
  • Maria Adamczyk (UAM)
   W kręgu dramaturgii Mikołaja Reja
  • Marzena Wydrych-Gawrylak (AŚ Kielce)
   Mikołaj Rej – dramatopisarz
  • Teresa Banaś (UŚ)
   Wypowiedzi Rzeczypospolitej w utworach Mikołaja Reja oraz w tekstach o autorstwie niepewnym
  • Dyskusja
  12.15 – 12.45 Przerwa

  12.45 – 13.30 Obrady
  • Małgorzata Turczyn (PAP Słupsk)
   W kręgu topiki wanitatywnej – Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, w którym jako we źwierciedle snadnie każdy swe sprawy oglądać może... Mikołaja Reja
  • Dyskusja

  15.00 – 17.15 Obrady
  • Maria Karpluk (IBL PAN)
   Stan badań nad językiem Mikołaja Reja – osiągnięcia i postulaty
  • Danuta Bieńkowska (UŁ)
   Apocalipsis Reja – o słownictwie, sztuce przekładu i interpretacji tekstu
  • Dorota Kozaryn (USz)
   Językowy obraz kobiety w wybranych utworach Mikołaja Reja
  • Rafał Zarębski (UŁ)
   Nazwy własne w Rejowym przekładzie Apokalipsy na tle innych przekładów szesnastowiecznych
  • Dyskusja
  17.15 – 17.45 Przerwa

  17.45 – 19.15 Obrady
  • Magdalena Kuran (UŁ)
   Mikołaj Rej w opinii polskiej kontrreformacji (na przykładzie Postylli Jakuba Wujka)
  • Joanna Zagożdżon (UO)
   "Łowcy duszy". Poetyka speculum w Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja
  • Małgorzata Mieszek (UŁ)
   O cudzoziemcach w Figlikach Mikołaja Reja
  • Dyskusja

  Środa, 27 października

  8.15 – 9.45 Obrady
  • Agnieszka Budzyńska-Daca (UŚ)
   Apoftegmata – katalog cnót. Rejowa nauka o cnocie wobec tradycji aretologicznych
  • Michał Kuran (UŁ)
   Pogłosy utworów Mikołaja Reja w Satyrze Samuela Twardowskiego
  • Bożena Mazurkowa (UŚ)
   Glosa do recepcji Źwierciadła Mikołaja Reja w wieku XVII i XVIII
  9.45 – 10.15 Przerwa

  10.15 – 12.30 Obrady
  • Olga Ciwkacz (Iwano-Frankiwsk)
   Tłumaczenia i recepcja utworów Mikołaja Reja na Ukrainie
  • Jolanta Rzegocka (Wilno)
   Mikołaj Rej w przekładach litewskich
  • Jarosław Ławski (UwB)
   M. Rej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza (w kontekście obrazu protestantyzmu)
  • Dominika Dworakowska-Marinow (UŁ)
   Dzieje szkolnej recepcji tekstów Mikołaja Reja

  12.30 – 13.30 Dyskusja i zakończenie


  Miejsce obrad:
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
  ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź
  tel. (0 48 42) 635 54 90
  fax. (48 42) 635 54 60
  e-mail: cskul@uni.lodz.pl
  www.fine.pl
  » Strona główna » Biografia » Bibliografia » Dzieła » Studia » Konferencje » Renesans w Internecie
  » Rej w Internecie » Archiwum Rocznicowe » Varia
  © Copyright 2006-2018 Roman Mazurkiewicz & Mariusz Górniak
  » Opracowanie i redakcja: Roman Mazurkiewicz